CUTEFTP

페이지 정보

profile_image
작성자페라리맨 조회 0회 작성일 2022-06-23 07:28:41 댓글 0

본문

How to configure CuteFTP

This video will demonstrate how to configure CuteFTP.
Shanti G : Thank you for this great video.
Topram Ahirwar : thanx

Сергей Друзь : So old‍
dokuan : .

CuteFTP 8 Professional pro with crack 100% work

Cute FTP is a File Transfer Protocol (FTP) client used to transfer files between your computer and File Transfer Protocol (FTP) servers. You can use this software to transfer files of any size and/or type, including Web pages, multi-media files, or other documents to and from a file transfer server over FTP, the standard for moving files across the Internet.

Cute FTP assures efficient, reliable, secure connections and transfers over FTP (FTP over SSL/TLS).

Since v9 CuteFTP has been consolidated into one FTP client. The new CuteFTP v9 has all the power and security you’ve come to expect in Pro plus the new critical enhancements.

download here: https://onhax.me/cuteftp-pro

for more videos please subcribe
my channal
Yousaf Zulfiqar : You are the great......Thank you
Jhonny : dice que es la 8 pero es la 9 ...con ese ftp todo muy bien pero no deja eliminar ningún archivos no se cual sea el problema
Claudia Estrada : es un virus

Setup and activation Cuteftp Pro 9 full

Download Cuteftp Pro 9 full: http://combostruct.com/3OE2
CuteFTP Professional là một phần mềm để chuyển files qua nhiều giao thức internet giữa máy tính của bạn tới các máy tính bất kỳ nơi nào trên internet một cách an toàn và hiệu quả.

CuteFTP Professional cung cấp các công cụ đơn giản mà mạnh mẽ để giải quyết những thách thức phức tạp trong quản lý dữ liệu và giúp hoàn tất các yêu cầu về HIPAA, GLBA về Sarbanes-Oxley.

Chuyển tải :
- Chuyển tải cùng lúc từ nhiều site.
- Chuyển tải đa phần (gia tốc)
-Chuyển các file nén (ZIP, CAB, GZIP/TARBALL).
-Chuyển các file nén chạy suốt (MODE Z)
- Kiểm tra tính nguyên vẹn khi chuyển (Kiểm tra tổng CRC)
- Hỗ trợ tái chuyển file khi bị ngắt đoạn
- Thiết lập thời gian chuyển tải và các tác vụ
- Kiểm soát tiết lưu băng thông
- Chuyển tải giữa các site.
- Chức năng chuyển tải xếp hàng
- Chuyển tải có sàng lọc Filtered Transfers
- Chuyển tải thủ công
- Tùy chọn chuyển tải tự động đổi tên.
- Tùy chọn Chuyển tải tự động thay đổi dạng chữ.
- Có thể cấu hình quy tắc chép chồng
- Kiểm soát thời gian thực hiện và chuyển tải từ xa.
- Kiểm soát các sự kiện sau chuyển tải.
- Kiểm soát bộ nhớ đệm Chuyển/nhận
- Tự động xác định chế độ chuyển tải dữ liệu (PASV / PORT)
- Tự động xác định loại chuyển tải (ASCII / Binary)
- Cắt, chép, dán
- Chuyển tải theo kiểu kéo/thả và dựa trên menu.

Kết nối:
- Hỗ trợ HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP
- Hỗ trợ nhiều loại server FTP chủ
- Các kết nối cùng lúc đến nhiều site.
- Hướng dẫn kết nối từng bước trực quan.
- “Thanh địa chỉ” kết nối nhanh chóng.
- Công cụ quản lý site (Address Book)
- Công cụ quản lý site Xuất/Nhập
- Nạp Address Book từ phần mềm thứ 3
- Giới hạn cổng dữ liệu
- Tự động xác định NAT (Gán các ký hiệu cho cổng)
- Hỗ trợ HTTP Proxy
- Thiết lập cấu hình thủ công cho Proxy.
- Tự động xác định các thiết lập Proxy Windows
- Hỗ trợ Socks 4 \u0026 5 Proxy
- Hỗ trợ EPSV và EPRT (IPv6)
- Kiểm soát IP/Port Range
- Kết nối khi khởi động
- Tùy chọn chuyển đến thư mục khi kết nối
- Cho phép cấu hình đặc tính duy trì kết nối
- Các tùy chọn và tích hợp DUN/LAN
- Lưu trữ tạm các kết nối để duyệt offline
- Các tùy chọn lưu trữ tạm nhiều thư mục
- Các tùy chọn kết nối theo từng site và Global

Credits: toptiki.com
Redu's World of Joy : Thanks buddy really help
Vinh Mai : NICE THX BRO
бубу баба : Your archive has a password and you didn`t say it. Will you?
b13user : THX BRO!
top tiki : Download Cuteftp Pro 9 full: http://combostruct.com/3OE2

... 

#CUTEFTP

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 7,837건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.clean-home.co.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz